Ocitli jste se v situaci, kdy už nezvládáte plnit své závazky a kdy se vám hromadí dluhy? Pak pro vás může být výhodné vyhlásit osobní bankrot. Nejde ovšem o všespásné řešení – naopak, není vhodné pro každého a i s osobním bankrotem je spojena celá řada nepříjemností. Na druhou stranu nejde ani z poloviny o tak hrozivý proces, jako je exekuce.

Úpadek, osobní bankrot, oddlužení

Osobní bankrot vyhlašuje sám dlužník na základě insolvenčního zákona, který vešel v platnost prvního ledna 2008. Návrhem se poté zabývá soud, který zkoumá majetkové poměry dlužníka. Soud může rozhodnout o tom, že dlužník je schopen dostát alespoň části svých závazků (=dokáže splatit nejméně 30 % do pěti let), čímž mu povoluje oddlužení.

V ten moment už vše závisí jen na rozhodnutí věřitelů – při hlasování se musejí rozhodnout, zda bude prodán dlužníkův majetek, čímž se uspokojí jejich pohledávky, nebo zda bude dluh splácen z dlužníkovy mzdy.

Spravedlivé oddlužení

Zde může dojít ke dvěma situacím – buď vám z platu zbude jen životní minimum pro vás a vaši rodinu, nebo více, ale to jen v případě, že dokážete v pěti letech splatit více než 50 % nezajištěného dluhu. Logika je jasná – osobám, které vydělávají v poměru k výši dluhu více peněz, je dovoleno si ponechat více. Proč tomu tak je?

Vezměme si dvě osoby – obě dluží 1 000 000 Kč. Obě mají životní minimum přibližně stejné, ale jedna vydělává 14 000 Kč a druhá 20 000 Kč. Zatímco osoba s příjmem 14 000 Kč taktak splatí za 5 let požadovaných 30 %, druhá osoba splatí více než 60 % a oba budou mít měsíčně k životu vlastně stejnou částku. To může soud změnit tím, že druhé osobě dovolí si ponechat více peněz, než je životní minimum. Přitom jde ale z pohledu věřitele stále o mnohem lepšího dlužníka, protože dostane zpátky alespoň 50 %.

A dlužníci? Osoba s platem 14 tisíc korun bude ráda, že po pěti letech bude opět finančně nezávislá, protože jedinou další variantou je exekuce a trápení s penězi do konce života. Dlužník s vyšším platem je zase rád, že nemusí měsíčně klesnout až na životní minimum, protože jeho životní úroveň by tím drasticky utrpěla.

Jak vyhlásit osobní bankrot

V některých případech může být vyhlášení osobní bankrotu jediným způsobem, jak efektivně řešit problémy s dluhy. Jde zpravidla o poslední možnost před nástupem exekutora, ale pozor, nikdo to za nás neudělá – vše je na nás.

Insolvenční návrh

Prvním krokem, který musíme udělat, je podání insolvenčního návrhu ke krajskému úřadu, v jehož působnosti máme bydliště. Tento návrh musí obsahovat veškeré informace, které soud potřebuje k rozhodnutí, zda vám vyhoví, nebo nikoliv.

Kalkulačka online

  • Spočítejte si, kolik můžete měsíčně splácet

Spočítat

    Jde zejména o:
  • Přehled příjmů i ostatních aktiv, jako je majetek a případné dluhy dalších osob
  • Přehled dluhů, včetně uvedení věřitelů
  • Pokud jde o podnikatele se zaměstnanci, je potřeba dodat i jejich seznam
  • Důkazy o tom, že nejsme schopni své závazky dále splácet
  • Věřitel musí s tímto řešením souhlasit, což musíme také doložit
  • Souhlas zákonného partnera
  • Naše představa o provedení oddlužení

Soud bude opravdu pečlivě zkoumat veškeré informace i náš záměr, kterým musí být poctivé splacení dluhů. Pokud soud rozhodne, že je v žádost v pořádku a oprávněná a že je v našich silách splatit alespoň 30 % dluhu během následujících pěti let, pak žádost schválí.

Věřitelé rozhodnou

Zbytek je už na věřitelích – ti se v hlasování rozhodnou, zda budou jejich pohledávky uhrazeny prodejem (movitého!) majetku dlužníka, nebo zda bude část dluhu umořena pravidelnými měsíčními splátkami po dobu pěti let. Pokud tedy dojde k sjednání splátkového kalendáře a dlužník zdárně pět let splácí, soud zbývající část dluhu, tedy až 70 %, dlužníkovi odpustí.

Opakovaná žádost?

V současné době, teprve čtyři roky po zavedení institutu oddlužení v České republice, je příliš brzy na reálné příklady opakovaného oddlužení u jedné osoby. Soudy však budou přihlížet i k tomu, že se tatáž osoba dostala opět do stejných problémů – bude tedy mnohem složitější přesvědčit soud o tom, že oddlužení je pro takovou osobu vhodným řešením.

Dluhy z podnikání

Nyní se sice mohou přihlásit do oddlužení i podnikající na OSVČ, avšak nesmí se jednat o dluhy z podnikání. Oddlužení dle insolvenčního zákona je určeno právnickým osobám nepodnikajícím a všem fyzickým osobám.

Má-li dlužník dluhy z podnikání, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
1) Byl realizován konkurs na dlužníka, v němž tento závazek nebyl uspokojen
2) Věřitel musí s oddlužením souhlasit a podepsat jej
3) Jedná se o závazek zajištěný.