Potřebujete se pojistit? Pokud ano, je možné zajít i do mBank

Dnes banky nejsou jenom možností, jak spravovat své peníze. Jsou i možností, jak využít dostupné ochrany. A jednu takovou, a to ve formě pojištění, dokáže nabídnout a sjednat i moderní mBank.

Jsou situace, kdy se opravdu vyplatí, abychom byli ochráněni. Během našeho života může nastat celá řada věcí a tak je dobré nejenom předvídat, ale také mít skutečně dobrou finanční ochranu. Tu dnes nabídnou pojistné produkty, které mohou být směrovány na řadu oblastí našeho života. Mezi nejčastější patří třeba pojištění pravidelných výdajů, které v portfoliu banky samozřejmě také najdeme. Stejně tak ale můžeme využít i pojistky proti zneužití karty. A to jak u nás, tak samozřejmě také v zahraničí.

Jaké pojištění nabídne mBank v souvislosti s úvěry?

Mnoho pojistek se samozřejmě stále točí okolo finančních produktů, především potom úvěrů a půjček. Zde tedy nesmíme zapomenout hlavně na to, že mBank nabídne pojištění k půjčce. To se hodí ve chvíli, kdy se dostanete do situace, kdy nebudete schopni své závazky včas a v požadované výši splácet. V takovém případě zakročí pojišťovna. Stejný produkt lze samozřejmě sjednat také k dalšímu typu úvěru, a tím je hypotéka. Mezi velká pozitiva patří nejenom jednoduchá administrativa, ale i sleva na úrokovou sazbu, kterou díky sjednání této pojistky můžete získat.

mBank.cz může pojistit i vaše zdraví

Pojistné produkty se nemusí týkat jenom peněz, ale mohou se týkat také našeho zdraví. Především pokud cestujeme, se nám může výrazně hodit takzvané cestovní pojištění. Tedy úvěrový produkt, který uhradí případné léčebné výlohy v zahraničí. A to ať už jsme nemocní, nebo se zraníme. Navíc dle webu mBank.cz můžeme pojistit nejenom léčebné výlohy, jelikož pojistka se vztahuje také na odpovědnost za škodu, stejně jako zahrnuje i naše zavazadla, nebo osobní potřeby. Vše doplňuje i dostupná právní pomoc.