Od roku 2008 se do insolvence mohou dostat i fyzické osoby. Co to insolvence vůbec je a jak ji řešit, si povíme v následujících odstavcích. Insolvence neboli platební neschopnost, je stav, ve kterém není subjekt, v našem případě fyzická osoba, schopna dostát svým finančním závazkům – zpravidla jde o neschopnost splácet půjčky, hradit nájem a další platby, například zdravotní a sociální pojištění.

Lepší než exekuce

Insolvence fyzických osob je zpravidla mnohem lepším řešením, než exekuce. Pro dlužníka je dokonce vůbec nejlepší, když se v nezvladatelné situaci sám přihlásí a vyhlásí takzvaný osobní bankrot spojený se žádostí o oddlužení. Pokud soud tuto žádost schválí, dlužník se nemusí bát exekucí, žalob a dalších velkých nepříjemností. Zůstane mu ale povinnost své závazky splatit. Uhrazení pohledávek věřitelů pak probíhá pomocí splátkového kalendáře, případně prodejem dlužníkova majetku (o tom rozhodují sami věřitelé).

V drtivé většině případů je však zvolen splátkový kalendář, který dlužníka nutí velkou část svých příjmů dávat na uhrazení dluhů. To se děje po dobu pěti let, ve kterých dlužník musí splatit přinejmenším 30 % z celkové výše dluhu. Pokud tak učiní a splátkový kalendář splní, soud mu zbytek dluhu odpustí.

Porovnejme si to s exekucí – ta většinou znamená, že každý měsíc splácíte horentní sumy, aniž by vám na rozdíl od oddlužení zbylo alespoň životní minimum, přičemž většina vašich peněz jde stejně jenom na poplatky, které dál a dál opět narůstají a vy se z tohoto kolotoče nemáte šanci nikdy dostat.

Kalkulačka online

  • Spočítejte si, kolik můžete měsíčně splácet

Spočítat

Insolvence fyzických osob a oddlužení pomáhá stále více lidem

Lidí, kteří se ocitnou v insolvenci a žádají o oddlužení, je rok od roku více. V roce 2011 to bylo více než 11 000 lidí. Lidé se také postupně učí podávat oprávněné a formálně správné žádosti, takže celých 75 % všech žádostí je soudy vyřízeno kladně. Nemalou zásluhu na tom mají i poradenské společnosti, které si neúčtují poplatky předem a lidem účinně poradí

Oddlužení bez zástavy

Trpíte-li pod nezvladatelným tlakem dluhů, určitě přemýšlíte o tom, jak svou situaci vyřešit. Existuje překvapivě mnoho způsobů, jak si poradit. Pokud vlastníte nemovitost, pravděpodobně nejlepším způsobem, jak vše vyřešit, je vzít si půjčku/hypotéku se zástavou této nemovitosti. Dostanete tak dlouhé období splatnosti, solidní úrok a udržíte si finanční nezávislost.

Jak na oddlužení bez zástavy

Od roku 2008 existuje, v rámci insolvenčního zákona, možnost poměrně výhodného oddlužení posvěceného soudem a věřiteli. Výhodou je, že pokud splňujete podmínky pro oddlužení formou splátkového kalendáře, nemusíte dávat nemovitost do zástavy – na druhou stranu, pokud nebudete splátkový kalendář dodržovat, rozhodnutí soudu a věřitelů se může změnit a to i na okamžitý prodej vaší nemovitosti, ze kterého budou dluhy uhrazeny.

Oddlužení bez zástavy zavedené insolvenčním zákonem, někdy označované i jako osobní bankrot, má několik důležitých podmínek – může o něj žádat pouze fyzická osoba, které dluhy nevznikly z podnikání, a dlužník musí být schopen splatit alespoň 30 % dluhu do pěti let.

Co to znamená v praxi? Máte dluh ve výši 500 000 Kč a z něj musíte do pěti let (60 měsíců), zaplatit alespoň 30 %, tedy 150 tisíc korun. Pokud soud rozhodne, že je možné z vašeho platu strhávat pravidelně alespoň 2500 Kč měsíčně + poplatky (až 750 Kč měsíčně), tak je možné, že na oddlužení dosáhnete. Pro představu to odpovídá platu téměř 10 000 Kč čistého měsíčně.

Bez zástavy, ale vždy s rizikem

Ať už zvolíte jakýkoliv druh oddlužení, vždy můžete o nemovitost přijít – dluhy, které se nesplácejí, končí exekucí, takže pro vlastníky zadlužitelných nemovitostí nejde o tak zlomový okamžik – ale i oni by si měli spočítat, jestli se jim vyplatí konsolidace půjček do jedné hypotéky, která pokryje dluhy, protože neúčelové hypotéky u nebankovních společností (tito lidé zpravidla na bankovní úvěry nedosáhnou) mohou svým úrokem znamenat mnohem větší finanční zátěž, než institut oddlužení, jak ho nabízí insolvenční zákon.

Osobní bankrot

Ocitli jste se v situaci, kdy už nezvládáte plnit své závazky a kdy se vám hromadí dluhy? Pak pro vás může být výhodné vyhlásit osobní bankrot. Nejde ovšem o všespásné řešení – naopak, není vhodné pro každého a i s osobním bankrotem je spojena celá řada nepříjemností. Na druhou stranu nejde ani z poloviny o tak hrozivý proces, jako je exekuce.

Úpadek, osobní bankrot, oddlužení

Osobní bankrot vyhlašuje sám dlužník na základě insolvenčního zákona, který vešel v platnost prvního ledna 2008. Návrhem se poté zabývá soud, který zkoumá majetkové poměry dlužníka. Soud může rozhodnout o tom, že dlužník je schopen dostát alespoň části svých závazků (=dokáže splatit nejméně 30 % do pěti let), čímž mu povoluje oddlužení.

V ten moment už vše závisí jen na rozhodnutí věřitelů – při hlasování se musejí rozhodnout, zda bude prodán dlužníkův majetek, čímž se uspokojí jejich pohledávky, nebo zda bude dluh splácen z dlužníkovy mzdy.

Spravedlivé oddlužení

Zde může dojít ke dvěma situacím – buď vám z platu zbude jen životní minimum pro vás a vaši rodinu, nebo více, ale to jen v případě, že dokážete v pěti letech splatit více než 50 % nezajištěného dluhu. Logika je jasná – osobám, které vydělávají v poměru k výši dluhu více peněz, je dovoleno si ponechat více. Proč tomu tak je?

Vezměme si dvě osoby – obě dluží 1 000 000 Kč. Obě mají životní minimum přibližně stejné, ale jedna vydělává 14 000 Kč a druhá 20 000 Kč. Zatímco osoba s příjmem 14 000 Kč taktak splatí za 5 let požadovaných 30 %, druhá osoba splatí více než 60 % a oba budou mít měsíčně k životu vlastně stejnou částku. To může soud změnit tím, že druhé osobě dovolí si ponechat více peněz, než je životní minimum. Přitom jde ale z pohledu věřitele stále o mnohem lepšího dlužníka, protože dostane zpátky alespoň 50 %.

A dlužníci? Osoba s platem 14 tisíc korun bude ráda, že po pěti letech bude opět finančně nezávislá, protože jedinou další variantou je exekuce a trápení s penězi do konce života. Dlužník s vyšším platem je zase rád, že nemusí měsíčně klesnout až na životní minimum, protože jeho životní úroveň by tím drasticky utrpěla.

Jak vyhlásit osobní bankrot

V některých případech může být vyhlášení osobní bankrotu jediným způsobem, jak efektivně řešit problémy s dluhy. Jde zpravidla o poslední možnost před nástupem exekutora, ale pozor, nikdo to za nás neudělá – vše je na nás.

Insolvenční návrh

Prvním krokem, který musíme udělat, je podání insolvenčního návrhu ke krajskému úřadu, v jehož působnosti máme bydliště. Tento návrh musí obsahovat veškeré informace, které soud potřebuje k rozhodnutí, zda vám vyhoví, nebo nikoliv.

    Jde zejména o:
  • Přehled příjmů i ostatních aktiv, jako je majetek a případné dluhy dalších osob
  • Přehled dluhů, včetně uvedení věřitelů
  • Pokud jde o podnikatele se zaměstnanci, je potřeba dodat i jejich seznam
  • Důkazy o tom, že nejsme schopni své závazky dále splácet
  • Věřitel musí s tímto řešením souhlasit, což musíme také doložit
  • Souhlas zákonného partnera
  • Naše představa o provedení oddlužení

Soud bude opravdu pečlivě zkoumat veškeré informace i náš záměr, kterým musí být poctivé splacení dluhů. Pokud soud rozhodne, že je v žádost v pořádku a oprávněná a že je v našich silách splatit alespoň 30 % dluhu během následujících pěti let, pak žádost schválí.

Věřitelé rozhodnou

Zbytek je už na věřitelích – ti se v hlasování rozhodnou, zda budou jejich pohledávky uhrazeny prodejem (movitého!) majetku dlužníka, nebo zda bude část dluhu umořena pravidelnými měsíčními splátkami po dobu pěti let. Pokud tedy dojde k sjednání splátkového kalendáře a dlužník zdárně pět let splácí, soud zbývající část dluhu, tedy až 70 %, dlužníkovi odpustí.

Opakovaná žádost?

V současné době, teprve čtyři roky po zavedení institutu oddlužení v České republice, je příliš brzy na reálné příklady opakovaného oddlužení u jedné osoby. Soudy však budou přihlížet i k tomu, že se tatáž osoba dostala opět do stejných problémů – bude tedy mnohem složitější přesvědčit soud o tom, že oddlužení je pro takovou osobu vhodným řešením.

Dluhy z podnikání

Nyní se sice mohou přihlásit do oddlužení i podnikající na OSVČ, avšak nesmí se jednat o dluhy z podnikání. Oddlužení dle insolvenčního zákona je určeno právnickým osobám nepodnikajícím a všem fyzickým osobám.

Má-li dlužník dluhy z podnikání, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
1) Byl realizován konkurs na dlužníka, v němž tento závazek nebyl uspokojen
2) Věřitel musí s oddlužením souhlasit a podepsat jej
3) Jedná se o závazek zajištěný.