Věděli jste, že při oddlužnění nemusíte hradit všechny své dluhy?

Kdo se rozhodně pro oddlužnění, ten chce hradit své dluhy zákonnou cestou. Pokud mu je to umožněno, může logicky využít i výhody, která je s tím spojena. Tím je odpuštění dluhů.

Na úvod připomeňme, že dnes si může o tuto cestu k bezdlužnosti požádat jak zaměstnanec, tak není problém ani oddlužení OSVČ. Důležité je pouze to, aby se jednalo o fyzickou osobu, která má nejméně dva věřitele a tedy alespoň dva závazky, které jsou po splatnosti. Poté už nic nebrání tomu podat si na soud žádost.

Jak velké dluhy jsou v rámci oddlužnění odpuštěny?

Primárně musíme říci, že nejde o konkrétní částku, ale jde o procenta z našeho celkového dluhu. Je tedy jedno, zda dlužíme málo, nebo potřebujeme oddlužení nemovitosti, kdy jdou naše dluhy již do několika milionů korun. Důležité je zkrátka vědět to, že při oddlužnění může stačit zaplatit jenom 30 procent všech našich závazků. A co oněch zbývajících 70 %? Ty jsou definitivně odpuštěny a tedy i smazány. Pro nás to znamená, že jakmile je celé pětileté období u konce, už po nás nemohou ani věřitelé, ale exekutoři spojení s původním dluhem aktuálně nic vymáhat. Jsme totiž osobou zcela bez dluhů.

Aktuální insolvence a způsob oddlužnění umožní i postupné splácení

S čím jsou spojeny současné praktiky věřitelů? Hlavně s tím, že na náš posílají exekutory, kteří ihned začnou zabavovat. Právě tato zákonná cesta se však snaží dlužníkům ulevit v jejich problémech a nabídnout alternativu. A to takovou, že aktuální insolvence a způsob oddlužnění umožní splácet dluhy po dobu pěti let. Důležité je tedy hlavně to, aby bylo uhrazeno nejméně zmíněných 30 procent. Více o možnostech může povědět i kalkulačka oddlužnění, která je jednoduchým nástrojem, který nám online vypočítá to, jak bude naše insolvence v reálu vypadat. Někdy totiž může být spojena i s prodejem některého našeho majetku, abychom na hrazení dluhu měli.