Proč je oddlužení lepší než exekuce?

Nechat své dluhy plynout a čekat na to, až na dveře zazvoní exekutor, není tou nejlepší volbou. Pokud se neosvědčí jednání s věřiteli, je ještě druhá možnost, a to oddlužení. To může být v mnoha směrech výhodnější, než jednání exekutora.

Je naivní si myslet, že se dluhům dokážeme vyhnout. Mnozí lidé se snaží nekomunikovat a jsou přesvědčeni o tom, že bude dluh promlčen, nebo na ně věřitel zapomene. Někteří to dokonce nechávají dojít až k samotné exekuci, na jejímž základě jim jsou potřebné peníze odebrány z účtu a je jimi uspokojena pohledávka. Samozřejmě řešení to být může, ale rozhodně ne nijak dobré.

Lepší volbou je oddlužení fyzické osoby

I při něm se samozřejmě můžete dostat do situace, kdy budete nuceni měsíčně splácet své dluhy, nebo dokonce odprodávat majetek a z něho hradit vaše závazky. Konkrétně tato varianta je však pozitivní v tom, že za majetek získáte více a nebude třeba prodat tolik věcí, jako v soudní dražbě. Zároveň se v rámci oddlužení fyzické osoby vyhnete poplatkům, které byste platili exekutorům za jejich konání. A zde je účtován jak pevný paušál, tak samozřejmě i procenta z vymáhané částky. S ohledem na výši dluhu to mohou být třeba i statisíce.

Oddlužení není na rozdíl od exekuce nekonečné

I když v obou případech své dluhy ze svých peněz splatíte, u exekuce platí to, že po vás může exekutor jít třeba celý život. Na rozdíl od toho je oddlužení pouze krátkodobé, protože současná zákonná úprava počítá pouze s termínem v maximální lhůtě 5 let. I to je oproti exekuci značné pozitivum. Navíc s tím souvisí i fakt, že ne vždy musíme uhradit všechny naše dluhy. Pokud to v pětiletém období nezvládneme, je nám zbytek dluhů odpuštěn a my přesto začínáme s čistým štítem, bez jakéhokoliv strachu třeba z věřitelů a jejich vymahačů, nebo právě z exekutora, který by nám přišel zabavit majetek.