Na pozitiva insolvence může dosáhnout každý

Znáte hlavní pozitiva insolvence? Třeba možnost odpuštění dluhu, nebo ochrana před exekutorem. A kdo na ně může dosáhnout a koho může registr dlužníků insolvence zapsat do své databáze? Téměř každého

Základní prioritou je určitě to, že si může požádat výhradně fyzická osoba. S tímto jsou zkrátka spojeny podmínky toho, co je insolvence a komu je určena. Na druhou stranu připomeňme, že si ne vždy musíme žádat nutně jenom sami za sebe. Pokud totiž budeme konkrétní, je třeba dodat, že dnes není problém požádat si i v páru. Tedy se svým manželem, nebo manželkou. Ideální cesta, jak začít řešit v podstatě i rodinné dluhy, které nám vzniknou.

Insolvence je vhodná i pro zaměstnance

Další skupinou, která může využívat všechny výhody, jsou samozřejmě lidé, kteří dnes patří do skupiny zaměstnanců. Ano, i pro ně je dnes insolvence určená. Říci musíme doslova i to, že se v podstatě jedná o hlavní skupinu žadatelů, pro kterou byla původně kalkulačka insolvence primárně určena. Pokud je něco, na co bychom neměli společně zapomínat, je to určitě informace spojená i s tím, že řešit je možné už dva závazky. A to v případě, kdy jde o situaci, kdy jsou dané závazky u různých žadatelů a stejně tak se jedná také o situaci, kdy jsou oba dva po splatnosti.

I podnikatelům je insolvence fyzických osob určena

Pokud mluvíme o podnikatelích, můžeme mít na mysli jak majitele firem, tak i o mnoho běžnější živnostníky. Ano, i ti mohou o tuto cestu požádat. Samozřejmě i zde platí, že samotné sledování insolvence je spojeno primárně s dluhy, které vzniknou v rámci osobních závazků. Jsou ale i možnosti, kdy může insolvence fyzických osob vyřešit také dluhy podnikatelské. Je tedy více než jasné, že v takovém případě je to pro podnikatele velmi zajímavá možnost. Důležité je však splnit několik podmínek a také několik konkrétních postupů.