Exekuce - největší strašák všech dlužníků. Pod exekucí si většina z nás představí zabavení majetku, nebo odstavení části platu, přičemž je takto získanými penězi hrazen dluh. Ve většině případů tomu tak opravdu je, ale exekuce může mít i nefinanční charakter a subjekty se pomocí ní mohou domáhat i zcela jiných věcí. Držme se však toho, co dnes lidi opravdu trápí – pokud dlužíme peníze a nesplácíme je, vystavujeme se tím riziku, že na žádost soudního exekutora soud vydá takzvaný exekuční titul.

Nikdy nekončící spirála

O způsobu provedení samotné exekuce však už rozhoduje sám soudní exekutor a zde si musíme dát velký pozor – ačkoliv je v názvu této funkce obsaženo slovo „soudní“, nemá se soudy vůbec nic společného. Bohužel, v zájmu těchto osob není často splacení dluhu věřitelů, ale postupné vysávání peněz za poplatky, „náklady“ a úroky. Z exekuce se mnohdy nelze vlastními silami dostat, což často ústí v život v chudobě. Proto by měl každý použít veškeré možnosti, jak se exekuci ubránit.

Oddlužení a konsolidace

Jednou z nich je takzvaný osobní bankrot a oddlužení. Výhoda soudem posvěceného oddlužení spočívá v tom, že budete splácet pouze 5 let – po těchto pět let vám sice z příjmu moc nezbude a bez pomoci druhých budete žít také v chudobě, ale na konci tohoto období můžete začít znovu, bez zabavení nemovitosti, bez dluhů, bez nekonečné dluhové spirály, bez exekutorů za zády. Oddlužení využívá čím dál více občanů České republiky, téměř 1000 měsíčně.

Před exekucí nás může zachránit i konsolidace jištěná nemovitostí – poskytují ji skoro všechny banky, ale najdeme i konsolidace od nebankovních společností. Na zastavenou nemovitost může být poskytnuta půjčka, ze které se splatí všechny ostatní finanční závazky a dlužník tak bude splácet pouze jeden dlouhodobý úvěr, který na rozdíl od mnoha menších splátek, dokáže utáhnout.

Exekuce nemovitosti

Málokdo z nás si asi dokáže představit horší situaci, než že přijde exekutor a doslova nám sebere střechu nad hlavou. Stává se to ale velmi často. Co se vůbec se zastavenou nemovitostí děje a jaké šance má dlužník?

Téměř bez východiska

Pokud jsou dluhy vysoké a k exekuci už došlo, téměř neexistuje možnost, jak se ze situace dostat – jedinou variantou, která však dokáže napáchat ještě větší škody, je vykoupení exekuce dalším úvěrem, tedy hypotékou – tu vám ale samozřejmě neposkytne banka, ale pouze nebankovní společnost. Otázkou pak je, zda dokážeme úvěr, pravděpodobně s velmi vysokým úrokem, splatit. Jedná se však o jedinou reálnou možnost, jak si nemovitost udržet.

Dražba nemovitosti

Exekutor však o samotnou nemovitost nestojí – smyslem její exekuce je prodej a splacení celé, nebo alespoň větší části pohledávky. Zabavená nemovitost jde tedy do dražby. Před dražbou samotnou znalec určí její hodnotu, na jejímž základě se stanoví vyvolávací částka (tzv. nejnižší podání). Ta bývá podstatně nižší, než hodnota nemovitosti a to zejména z toho důvodu, aby byla umořena alespoň část pohledávky – pokud částka získaná dražbou nestačí na zaplacení všech závazků, kvůli kterým k exekuci došlo, exekuce pokračuje dál. Při exekuci už tedy opravdu nejde o to, aby se dlužník vymanil z dluhové pasti a mohl začít nový život. Proto se jí snažíme za každou cenu vyhnout – nejlépe preventivně díky rozumnému nakládání s úvěrovými produkty. A pokud už se do svízelné situace dostaneme, volíme raději osobní bankrot.

Příležitost

Exekuce nemovitosti znamená i příležitost – při dražbě je možné získat nemovitost za nevídaně výhodné ceny. Pokud se pro něco takového rozhodneme, zjistíme si předem co nejvíce informací o nemovitosti a o tom, zda není zatížena dalšími problémy, kromě právě probíhající exekuce a dražby. Na dražbu je potřeba se včas přihlásit a složit takzvanou dražební jistotu, která představuje poplatek (pro neúspěšné účastníky vratný) umožňující účast v dražbě. Často činí stovky tisíc korun, proto je nutné se na dražbu dobře připravit.