Oddlužení není určené jenom jednotlivcům

Kdo si může žádat o oddlužení? Hlavní podmínkou je to, že se musí jednat o fyzickou osobu. Jinak jsou další podmínky velmi benevolentní. A to i s ohledem na to, kolik lidí si bude vlastně žádat celkově.

Podíváme-li se na současné statistiky spojené s tím, kdo si může o osobní bankrot požádat, jasně dominují osoby, kteří žádají samostatně. Je to proto, že většina z nich nedostane do dluhů třeba vlivem špatné půjčky a následných problémů v práci. Jelikož se podmínky spojené s žádostí stále zjednodušují, můžeme v současné době říci i to, že samostatná osoba není jediným člověkem, co si může požádat.

O oddlužení si dnes požádáte i v páru

Ano, právě to je jedno z velkých pozitiv současné doby. Pokud mluvíme o párech, je třeba říci, že na mysli máme ten manželský. Můžete si tedy o oddlužení požádat se svým manželem, nebo manželkou. V takovém případě je vaším cílem vyřešit nejenom dluhy každého z vás, ale i na dluhy v rámci společného jmění manželů. Ty totiž mohou být stejně jako majetek také sdíleny. Je proto i jednodušší využít právě této zákonné cesty, s čímž je logicky spojeno i několik zajímavých výhod. A ani na ty se nesmíme zapomenout podívat blíže.

Jaké výhody toto oddlužení fyzické osoby přináší?

Jaké dluhy se dají pomocí osobního bankrotu vyhlášeného manželským párem řešit, to jsme si zmínili. Nyní se podívejme na to, jaké má toto oddlužení fyzické osoby hlavní výhody. První pozitivum je jistě to, že nás čeká mnohem menší administrativa, protože stačí vyplnit jenom jednu žádost, kde konkrétní informace uvedeme v rámci společného jmění. Dalším pozitivem je také jistota lepší schvalovatelnosti. Z jakého důvodu? Hlavně proto, že jako manželé máme větší součet příjmů, což může znamenat nejenom jistotu uhrazení našich dluhů, ale i to, že to můžeme zvládnout rychle a jednoduše. I k tomu soud přihlédne.