Účelový úvěr Profi Credit a podmínky jeho získání

Společnost Profi Credit se v rámci své nabídky orientuje také na podnikatele a na nabídku účelových úvěrů. Kdo si o ně může požádat a co konkrétně musí splnit? Pojďme se na to podívat konkrétně.

Účelový úvěr od této nebankovní společnosti je určený každému, kdo potřebuje peníze na rozvoj svého podnikání. K dispozici tak může mít částky od 30 000 do 110 000 korun českých. Žádost jako taková je jednoduchá, jelikož ji lze provést online. Co je důležité vědět, to jsou podmínky získání. Mezi tu hlavní rozhodně patří plnoletost. Nikdo mladší osmnácti let si totiž o dané peníze požádat nemůže.

Jaké další podmínky Profi Credit má?

Hlavní informaci spojenou s žádostí už máme. Podívejme se proto také na to, co dalšího je nutné splnit. Zde se hledí i na vaši firmu a primárně na to, jak velké má aktuální finanční obraty. Čím jsou větší, tím samozřejmě lépe. Dále však Profi Credit hledí také na to, zda samotný majitel dané firmy má trvalý pobyt na území naší země. Pokud ano, je všechno v pořádku a není problém si o půjčku zažádat a tu také získat. S tím souvisí také nutnost předložení dokladu totožnosti, konkrétně tedy předložení občanského průkazu.

Co dále vyžaduje ProfiCredit dodat?

Nezapomínejme ani na to, co konkrétně je třeba také dodat. Nejsou to jenom doklady totožnosti, jelikož u podnikatelské půjčky vyžaduje ProfiCredit také výpisy z bankovního účtu. Ty jsou nutné proto, aby byly potvrzeny zmíněné a výše uvedené obraty z podnikatelské činnosti. Dále je nezbytné doložit také kopii živnostenského listu. Ta je nutná proto, aby bylo skutečně prokázáno, že půjčka bude brána jako podnikatelská. V některých případech může dojít i na nutnost dodání dokumentů, které souvisí třeba se zástavou konkrétní nemovitosti. To však není příliš časté a většina žadatelů se bez toho obejde. Stejně jako se obejdou i bez ručitele.